Echokardiografia (UKG serca)

Echokardiografia serca (zwana też echem serca lub UKG serca) to jedna z metod badania tego narządu, która wykorzystuje zjawisko fali ultradźwiękowej. Badanie UKG jest niezwykle przydatnym rozwiązaniem w diagnostyce chorób serca, gdyż pozwala sprawdzić wielkość, budowę i pracę komór bądź zastawek serca oraz zdiagnozować ewentualne wady lub choroby tego narządu.

Zdecydowana większość badań echokardiograficznych jest nieinwazyjna, więc może być wykonywana tak często, jak jest to potrzebne. Czym jest echokardiografia, jak przebiega i jakie są jej wskazania? Oto podstawowe informacje.

Echo serca – czym jest i jakie są jego zalety

Standardowa echokardiografia to metoda badania serca, która wykorzystuje urządzenie zwane ultrasonografem. Podczas badania, lekarz nakłada specjalny żel na głowicę urządzenia i przykłada ją do ciała pacjenta. Dzięki możliwości obracania głowicą, lekarz może obejrzeć serce z każdej strony i zmierzyć jego poszczególne struktury. Badanie UKG trwa około 20 minut, a jego wynik jest wyświetlany na monitorze.

Diagnostyka przy użyciu badania UKG jest niezwykle pomocna, gdyż:

 • umożliwia bardzo dokładne obejrzenie pracy serca,
 • umożliwia zapoznanie się z budową i pracą wszystkich zastawek serca,
 • pozwala na dokładny pomiar struktur serca,
 • umożliwia określenie wydajności pracy serca, dzięki zbadaniu przepływu krwi oraz pomiarowi tak zwanej objętości wyrzutowej.

Funkcje echokardiografii pozwalają na szybkie zdiagnozowanie wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu mięśnia sercowego i podjęcie odpowiedniego leczenia.

Wskazania do wykonania echokardiografii

Decyzję o przeprowadzeniu UKG serca podejmuje lekarz. Wskazaniami do jego wykonania są:

 • choroba niedokrwienna serca,
 • podejrzenie jakichkolwiek wad serca (wrodzonych lub nabytych),
 • zapalenie serca,
 • przebyty zawał serca,
 • choroba zakrzepowo-zatorowa,
 • choroby osierdzia lub wsierdzia,
 • długotrwałe nadciśnienie tętnicze,
 • nadciśnienie płucne,
 • choroby aorty,
 • podejrzenie nowotworu serca,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • wszczepienie zastawek.

Dodatkowo echo serca jest wykonywane w przypadku częstych omdleń, których przyczyną mogą być różnorodne wady zastawkowe. Natomiast po zdiagnozowaniu określonej dolegliwości i wdrożeniu odpowiedniego leczenia UKG serca pomaga monitorować postęp choroby i efekty podjętej terapii.

Rodzaje echokardiografii

Najczęściej przeprowadzanym badaniem UKG jest echokardiografia przezklatkowa, która polega na wykonywaniu badania przez klatkę piersiową.

Dodatkowo można wyróżnić pozostałe rodzaje badania UKG:

 • echo serca przezprzełykowe, podczas którego lekarz umieszcza w przełyku pacjenta specjalną sondę; badanie jest inwazyjne i wymaga znieczulenia miejscowego,
 • echo serca obciążeniowe, które wykonywane jest w celu oceny pracy mięśnia sercowego podczas wysiłku,
 • echo serca 3D, które pozwala na przestrzenne obejrzenie mięśnia sercowego,
 • echo serca dopplerowskie, które umożliwia ocenę przepływu krwi w sercu.

Szczególną odmianą echokardiografii jest echo serca śródoperacyjne, które wykonuje się podczas zabiegu kardiochirurgicznego. Takie badanie polega na wprowadzeniu sondy bezpośrednio do naczyń wieńcowych.

Pacjent poddający się standardowemu badaniu UKG nie musi podejmować szczególnych przygotowań. Jedynym warunkiem jest wcześniejsze wykonanie wstępnych badań kardiologicznych (między innymi prześwietlenie klatki piersiowej oraz EKG) i przekazanie ich lekarzowi przeprowadzającemu badanie UKG. Echokardiografia jest badaniem krótkim i bezbolesnym, a jej wykonanie w wielu przypadkach może uratować życie.

Echokardiografia (UKG serca)
4.7 (93.33%) 3 głosów