Koronarografia serca

Serce człowieka do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje bogatej w tlen krwi, która jest dostarczana do narządu przez tętnice wieńcowe. W zdrowym i dobrze funkcjonującym organizmie nic nie zakłóca tego procesu. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, gdy tętnice oplatające mięsień sercowy wykazują jakiekolwiek nieprawidłowości – na przykład zwężenia na skutek zmian miażdżycowych. To pierwszy krok do choroby niedokrwiennej serca, która – niezdiagnozowana i nieleczona – może mieć tragiczne skutki. Dlatego też tak ważne jest wykonanie prawidłowej diagnostyki – zwłaszcza w sytuacji objawów ze strony serca i układu krążenia. Podstawowym badaniem pozwalającym określić stan tętnic wieńcowych jest koronarografia serca.

Co to jest koronarografia serca

Koronarografia serca to badanie diagnostyczne, którego podstawowym celem jest ocenienie drożności tętnic i uwidocznienie ich ewentualnych zwężeń. Badanie jest wykonywane nie tylko w celu rozpoznania choroby niedokrwiennej serca, ale także przed niektórymi zabiegami wykonywanymi na mięśniu sercowym, na przykład przed wszczepieniem bajpasów lub angioplastyką.

Samo badanie jest wykonywane w sali zabiegowej przy znieczuleniu ogólnym i polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika do tętnic wieńcowych. Następnym krokiem jest podanie kontrastu i nagranie obrazu przedstawiającego stan badanych naczyń. Zabiegiem często towarzyszącym koronarografii jest wentrykulografia, która umożliwia ocenę wielkości i kurczliwości lewej komory serca. Na podstawie wyników tych badań lekarz może ocenić stan tętnic i zalecić dalsze leczenie.

Koronarografia serca – wskazania

Koronarografia serca to badanie pozwalające określić stopień i miejsce zwężenia tętnic wieńcowych, a tym samym umożliwiające zdiagnozowanie i określenie stanu zaawansowania choroby niedokrwiennej serca. O przeprowadzeniu badania zawsze decyduje lekarz.

Koronarografia wskazania ma szerokie, do których należą między innymi:

  • podejrzenie niebezpiecznych zmian w naczyniach krwionośnych,
  • rozpoznana dławica piersiowa,
  • niewydolność serca,
  • podejrzenie zawału serca,
  • wada zastawkowa,
  • podwyższone ryzyko choroby serca (na skutek nadciśnienia tętniczego, cukrzycy lub podwyższonego poziomu cholesterolu),
  • tętniak aorty,
  • nagłe zatrzymanie krążenia z nieznanych przyczyn,
  • niewyjaśnione bóle w klatce piersiowej.

W niektórych przypadkach koronarografia serca jest wykonywana w celach podjęcia decyzji o dalszym leczeniu lub oceny skuteczności dotychczasowej terapii.

Mówiąc o koronarografii serca, warto też wspomnieć o jej przeciwwskazaniach – bezwzględnych lub względnych. Przeciwwskazaniem bezwzględnym jest brak zgody pacjenta na przeprowadzenie takiego badania. Natomiast wśród względnych przeciwwskazań można wymienić obrzęk płuc, niewydolność nerek, niedokrwistość, ciężkie zaburzenia elektrolitowe, udar mózgu, krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczulenia pacjenta na środki kontrastowe. W przypadku przeciwwskazań względnych decyzję o ewentualnym przeprowadzeniu badania zawsze podejmuje lekarz.

Koronarografia serca – jak się do niej przygotować

Przygotowania do koronarografii serca są uzależnione od tego, czy jest ona wykonywana w trybie pilnym, w sytuacji zagrożenia życia, czy też planowym. W tym pierwszym przypadku zazwyczaj nie ma czasu na jakiekolwiek przygotowania, więc ograniczają się one do podania odpowiednich leków. Natomiast w sytuacji, gdy badanie jest planowane, lekarz zaleca szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, odstawienie niektórych leków i wykonanie dodatkowych badań. Przeprowadzenie koronarografii wymaga kilkudniowego pobytu w szpitalu. Na podstawie wyniku badania lekarz zaleca dalsze postępowanie.

Koronarografia serca to badanie, które każdego roku ratuje życie bardzo wielu pacjentom – także tym zupełnie nieświadomym istniejącego zagrożenia. Jest to zabieg inwazyjny i jako taki narażony na pewne komplikacje i powikłania – między innymi krwawienia, arytmie, udary, a w skrajnych przypadkach także zgon. Jednak zdarzają się one niezwykle rzadko, a ryzyko w stosunku do korzyści jest naprawdę bardzo niewielkie.

Koronarografia serca
5 (100%) 5 głosów