Leczenie dny moczanowej

Dna moczanowa jest coraz częstszym schorzeniem, którym zajmuje się reumatologia. Jako jedna z niewielu chorób reumatycznych, dna moczanowa ma zazwyczaj uchwytną przyczynę, a jest nią nieprawidłowa dieta, bogata w produkty, których spożywanie zwiększa ilość kwasu moczowego. Trzeba jednak pamiętać, że nie u każdej źle odżywiającej się osoby rozwinie się choroba – według specjalistów tendencja do złego metabolizowania tego typu substancji jest dziedziczna.

Leczenie dny moczanowej jest ustalane między pacjentem a lekarzem. Tak jak i w innych przypadkach schorzeń reumatoidalnych, nie zawsze istnieją gotowe schematy leczenia – zależą one między innymi od wyników badań i samopoczucia osoby chorej. Reumatolog, który podejmie się leczenia musi pozyskać zaufanie pacjenta. Osoba chora zaś musi trzymać się wszystkich zaleceń – w przypadku dny moczanowej jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ od stosowania odpowiedniej diety zależy postęp w leczeniu. Zastosowanie diety ubogopurynowej w przypadku tego schorzenia daje zazwyczaj zadowalające rezultaty. Chory musi powstrzymać się od używek, takich jak alkohol, mięso i niektóre ryby.

Oprócz zalecenia stosowania odpowiedniej diety lekarz reumatolog zaleca przyjmowanie preparatów obniżających stężenie kwasu moczowego. Może również przepisać środki, które są stosowane, gdy pojawi się nagły ból, uniemożliwiający sprawne poruszanie się. Jeśli takie napady występują często jest to wskazanie do stałego zażywania wyżej wspomnianych leków obniżających stężenie kwasu moczowego. Zazwyczaj zawierają one takie substancje czynne jak kolchicyna, indometacyna i fenylobutazon.

Skorzystanie z porad reumatologa w przypadku dny moczanowej jest konieczne, ponieważ osadzanie się kryształków kwasu moczowego w stawach może doprowadzić nawet do ich trwałego uszkodzenia. W takiej sytuacji jedynym ratunkiem może być operacja, podczas której wszczepiony zostanie sztuczny staw. Niestosowanie się do zaleceń lekarza w zakresie diety i przyjmowania preparatów farmaceutycznych może skutkować również uszkodzeniem nerek. Tak samo może stać się w przypadku, gdy leczenie zostanie podjęte zbyt późno.

Tego typu schorzeniem, zajmuje się również Poradnia Reumatologiczna.

5/5 - (1 Głos)