Scyntygrafia serca

Choroby serca to jedna z bardziej skomplikowanych dolegliwości. W niektórych przypadkach konieczne jest sprawdzenie, gdzie dokładnie wystąpił zator lub ukryta wada. To właśnie scyntygrafia serca potrafi zazwyczaj dać lekarzom odpowiedzi na te pytania. Na czym polega tego typu badanie i czy wiążą się z nim jakiekolwiek skutki uboczne?

Co to jest scyntygrafia serca

Choć badanie to wydaje się dość inwazyjne, to jednak wcale takie nie jest. Do serca pacjenta konieczne jest wprowadzenie izotopu, nazywanego radioznacznikiem. Taki preparat promieniuje, co daje możliwość wychwycenia jego największego skupienia w sercu. Dzięki takiemu badaniu można sprawdzić na przykład, czy krew w komorach serca przepływa w sposób efektywny. W przypadku, gdy w którejś z części serca występuje niedokrwienie, izotop ma znacznie niższe skupienie. Dzięki temu lekarz może sprawdzić, gdzie dokładnie pojawił się problem z przepływem krwi.

To badanie serca można wykorzystać również w przypadku wystąpienia zawału. Pozwala na dość precyzyjne zbadanie tak zwanych ognisk i ogólne ich wykrycie. Scytygrafia pozwala również odpowiedzieć na pytanie, czy w danym miejscu nie nastąpił wyciek lub przesączanie się krwi. W przypadku angioscytygrafii izotop nie jest wstrzykiwany bezpośrednio do serca, lecz do żył. To pozwala na zbadanie, czy w ścianach naczyń nie pojawiły się zatory lub tętniaki.

Jak przebiega scyntygrafia serca

Jak może przebiegać sam zabieg scyntygrafii serca? W przypadku standardowego badania, chory powinien pozostawać w pozycji leżącej. Przed badaniem nie podejmuje się żadnego wysiłku fizycznego. W przypadku, gdy badanie ma na celu wykrycie między innymi wad serca, może być konieczna wcześniejsza próba wysiłkowa. W takim przypadku wykonuje się dwa badania – jedno w trakcie wysiłku, a drugie standardowe. W takiej sytuacji scyntygrafia rozdzielona jest na dwa dni, by móc przeprowadzić dwa etapy.

Przed badaniem najlepiej jest więc trzymać się wskazówek lekarza co do przygotowania się. W niektórych przypadkach konieczna jest zmiana stosowanych leków, odstawienie ich lub zmniejszenie przyjmowanej dawki. Dlatego przed badaniem należy podać wszystkie stosowane środki.

Zazwyczaj zaleca się, by przed badaniem nie jeść żadnych posiłków. Przy badaniu scyntygrafii nie jest konieczne rozbieranie się, jednak nie można mieć żadnych metalowych elementów.

Po wykonanej scyntygrafii zazwyczaj konieczne jest wypicie dużej ilości wody, a niekiedy również zjedzenie posiłku. W ten sposób wspomaga się naturalne wypłukiwanie radioznaczników z organizmu. Warto pamiętać o tym i wziąć wodę ze sobą.

Scyntygrafii serca nie należy się obawiać. Jest to obecnie nadal jedna z najlepszych metod diagnostyki w takim przypadku jak zawał serca, choć obecnie lekarze często zalecają także inne sposoby. Warto jednak pamiętać, że niektóre z nich są bardziej niedokładne lub po prostu wiążą się z możliwymi powikłaniami.

Przeciwwskazania scyntygrafii serca

Choć przyjmowanie izotopu może wydawać się niebezpieczne, to jednak dawka promieniującej substancji jest bardzo niska. Dzięki temu właściwie brak jest ograniczeń w stosowaniu tej metody. Jedynie pacjenci z chorobami nerek powinni zostać wcześniej przebadani, ponieważ to właśnie od tego organu zależy właściwe usunięcie izotopu z organizmu. W przeciwieństwie do innych metod, ze scyntygrafii mogą skorzystać także osoby z symulatorem oraz po angioplastyce wieńcowej. Badanie to nie jest zalecane jedynie kobietom w ciąży oraz tym, które karmią naturalnie. To środek ostrożności, który wprowadza się także w przypadku innych badań z wykorzystaniem pierwiastków promieniotwórczych.

Oceń