Stres w pracy

Kiedy pracownicy (albo pracodawcy) odczuwają dyskomfort psychiczny związany z warunkami zatrudnienia, można już mówić o tym, że odczuwają stres w środowisku pracy. Jak sobie z nim radzić?

Stres w pracy zawodowej – czy zawsze jest negatywny?

Każda osoba czasem odczuwa pewnego rodzaju zdenerwowanie, na przykład kiedy musi zrobić coś w konkretnym terminie i chce zdążyć na czas. Jest to najzupełniej normalne. Kiedy oczekiwania pracodawcy są dostosowane do możliwości fizycznych lub psychicznych pracownika? Wtedy, kiedy dany człowiek posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności aby im sprostać. Dobrze jest też, gdy może się korzystać z pomocy współpracowników. W takim wypadku wszystkie występujące problemy prędzej czy później zostaną rozwiązane a stres ustąpi, gdyż wszystko zakończy się sukcesem.

Pracownik będzie z siebie zadowolony, a to przełoży się na korzystne patrzenie na całe środowisko pracy. Co więcej, taka osoba po rozwiązaniu kolejnego problemu, nauczy się kilku nowych rzeczy, to znaczy: zdobędzie nowy sposób radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększy swoje umiejętności na dany temat, a przy okazji rozszerzy swoje doświadczenie zawodowe. Można powiedzieć, że czasem taki stres jest nawet wskazany, gdyż po sukcesie wzmacnia poczucie wartości pracownika i bardzo często zachęca do zmian i robienia nowych rzeczy.

Stres w miejscu pracy, który jest groźny dla pracownika

Kiedy wymagania i warunki pracy przekraczają możliwości psychiczne jednostki, odczuwany stres w pracy może stać się groźny. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy duże zadania pracownicze pojawiają się zbyt często, trwają przez długi czas i są wymagające – do tego stopnia, że po prostu zaczynają przekraczać możliwości konkretnej osoby. Może zdarzyć się również tak, że dana osoba nie posiada umiejętności czy wiedzy, aby im sprostać, a także nie ma wsparcia od innych ludzi. Wtedy problemy się kumulują, nie zostają rozwiązane, a co za tym idzie – stres w pracy trwa nieustannie. Wtedy pracownik jest w stanie ciągłego napięcia emocjonalnego i jest nadmiernie pobudzony (w sposób negatywny). Bardzo często towarzyszą temu uczucie strachu, czy nieuzasadnionej złości i gniewu.

Skutki odczuwania stresu

Kiedy stan napięcia emocjonalnego trwa dłuższy czas, człowiek zaczyna odczuwać zmęczenie fizyczne, a nawet bóle mięśniowe. Zamiast podnosić swoją aktywność w pracy, zaczyna on oszczędzać energię i jest niechętny wszelkim działaniom, a także boi się zmian. Kiedy sytuacja się nie zmienia, po jakimś czasie pojawić się może uczucie smutku, poczucie winy i bezradność. Pracownik traci zaufanie do samego siebie, ale także do swoich współpracowników i przełożonych.

Jest to sytuacja niekorzystna dla wszystkich zainteresowanych stron, a na dodatek człowiek odczuwający np. stres w pracy nauczyciela, traci zdolność do radzenia sobie z różnego rodzaju nowymi zadaniami. Traci na tym on sam, ale także jego pracodawca oraz przede wszystkim uczniowie. Jak sobie z tym problem poradzić?

Przede wszystkim należy odpocząć od pracy i zregenerować organizm. Natomiast po powrocie do pracy, niezbędna będzie zmiana samego sposobu działania. Ważne jest również to, by do obowiązków wdrażać się stopniowo. Osoba, która odczuwała silny stres, potrzebowała będzie wyrozumiałości zarówno rodziny, jak i swoich przełożonych (oraz współpracowników).

Więcej na temat stresu przeczytasz na stronie: https://zdrowy.net/zdrowie/stres/

Zawsze trzeba pamiętać o tym, że stres odczuwany w pracy zawodowej jest sprawą normalną, jednak kiedy staje się on zbyt silny, trzeba poszukać jego przyczyn i postarać się go zniwelować albo całkowicie usunąć. Wszystko po to, by nie zaczął mieć negatywnego wpływu na zdrowie.

Rate this post