Ustne tłumaczenia medyczne: po pierwsze nie szkodzić

Tłumaczenia medyczne są jednym z najbardziej wymagających rodzajów przekładu. Na tłumaczach specjalizujących się w tej dziedzinie ciąży duża odpowiedzialność oraz obowiązek stałego dokształcania się, zarówno w obrębie sztuki tłumaczenia, jak i z zakresu nauk medycznych. Dodatkowych umiejętności wymaga medyczne tłumaczenie ustne.

Co powinna wiedzieć osoba, zlecająca taką usługę?

Tłumacze tekstów medycznych są dla biur tłumaczeń bardzo ważni. Nie łatwo jest znaleźć osobę z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem oraz kompetencjami do wykonania przekładu tekstu z zakresu nauk okołomedycznych. Jeszcze trudniej jest odszukać tłumacza ustnego specjalizującego się właśnie w medycynie. Zarówno u tłumaczy medycznych jak i ustnych wymagane są pewne umiejętności i unikatowy zakres wiedzy. Firmom z branży medycznej i farmaceutycznej oraz klientom indywidualnym zależy na precyzyjności i wysokiej jakości przekładu. Czym powinien charakteryzować się tłumacz, który miałby wykonać takie zlecenie?

Wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje

Jak już zostało wspomniane, tłumaczenia medyczne są rodzajem przekładu, który zobowiązuje do stałego dokształcania się, poznawania bieżących trendów i kierunków. Obejmują one tłumaczenia prac popularno-naukowych, opis przebiegu choroby, procedur ratowania życia, zaleceń lekarskich czy wypisów ze szpitala. W powyższych materiałach zawsze pojawiają się zagadnienia z zakresu medycyny, biologii, farmacji, chemii czy bioinżynierii. Jak widać, spectrum informacji, które musi przyswoić tłumacz jest bardzo szerokie. Kim więc powinien być wykonawca tego rodzaju tłumaczenia?

Powszechną praktyką, stosowaną przez biura tłumaczeń, jest budowanie bazy współpracowników w oparciu o ich wykształcenie oraz doświadczenie. Tłumacze, którzy będą mogli wykonać przekład tekstów medycznych, muszą mieć więc odpowiedni tytuł naukowy (filolog, lingwista bądź lekarz) oraz posiadać praktyczne umiejętności tłumaczenia. Wykonawcą tłumaczenia medycznego może być więc lekarz posiadający odpowiednie kompetencje językowe lub filolog, który posiadł wiedzę z tej dziedziny.

Precyzja, ekspresja, skrupulatność

Tłumaczenia ustne muszą nie tylko oddać w pełni zamiary i intencje mówcy poprzez dokładny przekład na poziomie leksykalnym, ale także przekazać jego emocje oraz nastawienie do przedmiotu rozmowy. Tekst musi być przełożony starannie przy jednoczesnym zachowaniu tempa wykładu czy konwersacji.
Aby osiągnąć zamierzony cel, tłumacza muszą cechować ponadprzeciętne umiejętności skupienia się, refleksu oraz precyzyjnego wyrażania myśli. Ponadto, musi to być osoba komunikatywna oraz szybko reagująca na zmieniające się wątki, dostosowująca styl wypowiedzi do sytuacji. W przypadku tłumaczeń pisemnych lepiej sprawdzają się osoby o umyśle analitycznym — będące w stanie rozłożyć tekst na czynniki pierwsze, a następnie przełożyć je na język obcy. Natomiast tłumacz ustny powinien błyskawicznie przyswoić sens wypowiedzi i wydobyć z niego samą esencję.
Tłumacząc wykład lub konferencję dotyczącą kwestii medycznych, tłumacze muszą doskonale orientować się w temacie. W przeciwieństwie do tłumaczenia pisemnego, w takich sytuacjach autor przekładu nie ma czasu na szukanie odpowiedników w słowniku lub sprawdzenie na czym dokładnie polega dana procedura.

Organizacja sympozjum naukowego, konferencji branżowej lub serii wykładów, w których uczestniczą osoby z kilku krajów, wiąże się z koniecznością zatrudnienia tłumaczy specjalizujących się w przekładzie tekstów medycznych. Szukając dostawcy usług językowych, który miałby obsługiwać tego typu wydarzenia, warto zwrócić się do biur tłumaczeń o stabilnej pozycji na rynku, które od lat budują bazę współpracowników. Klient może mieć wtedy pewność, że biuro w szybkim czasie znajdzie odpowiedniego tłumacza, posiadającego odpowiednie predyspozycje i kompetencje oraz dostarczy mu wysokiej jakości usługę.

Artykuł przy współpracy z Biurem Tłumaczeń Summa Linguae S.A.

5/5 - (2 Głosy)