Wysokie ciśnienie rozkurczowe

Regularny pomiar i kontrola ciśnienia krwi powinny być obowiązkiem każdego z nas. Takie badanie bez trudu można przeprowadzić w warunkach domowych, przy użyciu własnego aparatu mierniczego. Odstępstwo od norm – szczególnie znaczne – należy każdorazowo konsultować z lekarzem. Wiele osób zastanawia się jednak, co w przypadku, gdy górny wskaźnik, ciśnienie skurczowe jest w normie, ale za to dolny sygnalizuje wysokie ciśnienie rozkurczowe.

Taka sytuacja nie musi świadczyć o nieprawidłowościach, niemniej należy ją zgłosić lekarzowi pierwszego kontaktu, który w razie podejrzeń zaleci dodatkowe badania bądź zaproponuje konsultację kardiologiczną. Przekonanie, że ciśnienie rozkurczowe jest ważniejszym z dwóch wskaźników pomiaru, jest dość powszechne. Niemniej specjaliści sugerują czytać wynik zawsze w odniesieniu do obu odczytanych danych.

Przyczyny wysokiego ciśnienia rozkurczowego

Przyczyny wysokiego ciśnienia rozkurczowego mogą być złożone. Czasami wynikają one po prostu z budowy anatomicznej. Wysoki wskaźnik odczytu dolnego ciśnienia jest często spotykany u osób młodych. Wynika to z faktu dużej sprężystości i elastyczności tętnic. Nie świadczy to o nieprawidłowościach, bowiem z czasem właściwości te zanikają i wraz z wiekiem ciśnienie rozkurczowe spada.

Równie często jednak, wysoki poziom ciśnienia rozkurczowego jest spowodowany niewłaściwą dietą i trybem życia. Własne zaniedbania mogą doprowadzić tu do bardzo groźnych powikłań, z zawałem serca czy udarem na czele. Aby uniknąć takich sytuacji, konieczne jest utrzymywanie aktywności fizycznej czy unikanie przewlekłego stresu.

Objawy wysokiego ciśnienia rozkurczowego

Objawy wysokiego ciśnienia rozkurczowego mogą być różne i na ich podstawie niekiedy ciężko w ogóle stwierdzić charakter dolegliwości. Częste bóle głowy, zawroty czy dolegliwości ze strony układu krążenia, bywają łączone także z innymi schorzeniami. W przypadku nadciśnienia może dochodzić także do krwotoków – zwłaszcza krwawienia z nosa, pozostającego bez uchwytnej przyczyny, takiej, jak uderzenie czy obfity katar.

W rzadkich przypadkach zbyt wysoki poziom ciśnienia rozkurczowego może oznaczać wady serca. Za taki odczyt niekiedy odpowiada na przykład niedomykalność zastawki. Są to jednak sytuacje bardzo sporadyczne – konsultacja kardiologiczna i specjalistyczne badania pozwolą skutecznie odnieść się do takiej hipotezy. Niekiedy za wysokie ciśnienie, zwłaszcza rozkurczowe, odpowiada nieprawidłowa praca nerek. Wszystkie te przyczyny są nietypowe, niemniej jednak mogą występować.

Co oznacza za wysokie ciśnienie rozkurczowe

A zatem, co oznacza za wysokie ciśnienie rozkurczowe? Zazwyczaj nic niedobrego, niemniej jest to zawsze sygnał do podjęcia działań. Jeszcze do niedawna ciśnienie rozkurczowe uznawano za główny wyznacznik w stosunku do oceny układu krążenia. Obecnie, większość lekarzy zwraca uwagę, że zbyt wysoki poziom ciśnienia skurczowego jest tak samo godny zainteresowania, najlepiej zaś oceniać wynik całościowo.

Nadciśnieniu można zapobiegać, potrzeba jednak do tego woli zmiany. Zdecydowana większość przypadków wynika z niewłaściwego trybu życia – używki, szczególnie papierosy, brak ruchu i poddanie się działalności przewlekłego stresu. Wszystkie te czynniki wpływają na rosnące rezultaty pomiaru, pikujący w górę wskaźnik ciśnienia rozkurczowego.

Pamiętać też należy o możliwych błędach pomiarowych i momentach skoku ciśnienia. Sytuacje jednostkowego wzrostu ciśnienia rozkurczowego generalnie nie są niepokojące. Gdy jednak problem pojawia się nagminnie, bądź ma charakter stały, to jest to bardzo dobry moment na to, aby poważniej zainteresować się własnym stanem zdrowia.

3.9/5 - (10 Głosów)