600px-Aiga_firstaid_inv.svg

pierwsza pomoc przy zawale serce