Cholesterol LDL

Prawie każdy pacjent wie, czym jest cholesterol Norma cholesterolu może się jednak różnić w zależności od kraju, w którym żyje pacjent. Dla polskich pacjentów będzie ona niższa od normy, obowiązującej w Stanach Zjednoczonych o około 100 mg/dl. Co ciekawe, w wielu krajach Europy Zachodniej nie obowiązuje jedna norma, pozwalająca stwierdzić, że poziom cholesterolu jest zbyt wysoki. Jaka zatem norma dla całkowitego cholesterolu obowiązuje w Polsce i jakie poziomy dobrego i złego cholesterolu stanowią podstawę do zdiagnozowania poważnych chorób?

Czym jest cholesterol?

Kolejne kampanie medialne straszą pacjentów, podkreślając, że cholesterol jest czymś złym. Nie jest to zgodne z prawdą, bowiem cholesterol jest konieczny do realizacji niektórych procesów życiowych.

Szkodliwy dla zdrowia może być zbyt wysoki poziom cholesterolu, mierzonego jako cholesterol całkowity. I to właśnie on jest uznawany za głównego sprawcę zmian miażdżycowych w naczyniach, co z kolei przyczynia się do zwiększonego ryzyka zachorowania na różne choroby układu krążenia. Jednak wielu lekarzy nie poprzestaje na odczytywaniu normy cholesterolu całkowitego, zlecając zbadanie jego frakcji.

Cholesterol LDL, zwany również złym cholesterolem, mierzony wraz z trójglicerydami jest równie ważny dla określenia stanu zdrowia pacjenta, jak cholesterol HDL, zwany dobrym cholesterolem.

Normy cholesterolu

Poziom cholesterolu, który w Polsce jest uznawany za graniczny, wynosi 200 mg/dl, przy czym niektórzy lekarze uważają, że powinien on być niższy o 10 jednostek, inni z kolei nie rozpoczynają leczenia pacjenta dopóki poziom cholesterolu w jego krwi nie przekroczy wskazanej normy podwyższonej o wiek pacjenta.

Sam poziom cholesterolu zależy od różnych czynników, w tym również od diety, stanu zdrowia pacjenta czy jego aktywności fizycznej. Osoby aktywne fizycznie, które regularnie uprawiają sport, mają niższy poziom cholesterolu. Kolejnym miernikiem zdrowia jest poziom cholesterolu HDL i LDL.

Cholesterol LDL ma normę ustaloną na 130 mg/dl, przy czym norma ta obowiązuje jedynie u pacjentów zdrowych. U pacjentów, którzy cierpią na różne choroby przewlekłe, powinien on być niższy i wynosić odpowiednio 100 mg/dl dla chorych po udarach czy leczących się z powodu choroby niedokrwiennej oraz 70 mg/dl u chorych z cukrzycą. 

Nieco inaczej przedstawiają się normy dla dobrego cholesterolu. Cholesterol HDL u zdrowych pacjentów nie może przekraczać 50 mg/dl u mężczyzn i 40 mg/dl u kobiet. Natomiast jego norma jest wyższa u pacjentów, u których zdiagnozowano choroby układu krążenia. W tym przypadku jego norma powinna wynosić co najmniej 60 mg/dl.

Jak obniżyć poziom cholesterolu?

Zanim lekarz podejmie decyzję o leczeniu zbyt wysokiego poziomu cholesterolu z wykorzystaniem farmakoterapii, bardzo często pacjentom zaleca się zmianę diety na uboższą w tłuszcze i produkty niekorzystnie wpływające na poziom cholesterolu. W wielu przypadkach konieczne staje się także zwiększenie poziomu aktywności pacjenta – sport pomaga w obniżeniu poziomu cholesterolu.

Warto jednak pamiętać, że wynik badania na ustalenie poziomu cholesterolu stanowi podstawę do ustalenia sposobu postępowania z pacjentem. To lekarz, na podstawie oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz w oparciu o inne badania, podejmuje decyzję o sposobie leczenia. U młodszych pacjentów wystarczy zmiana diety i regularne uprawianie sportu, natomiast u pacjentów starszych czy chorujących na choroby układu krążenia, konieczne może być sięgnięcie po leki na obniżenie poziomu cholesterolu.

Cholesterol LDL
5 (100%) 1 głosów