Stres – co to jest? Definicja

Stres w bardzo ogólnej definicji jest przeciążeniem psychologicznym, emocjonalnym i fizycznym. Nie istnieje jednak jedyna podręcznikowa definicja stresu, bowiem jest on zjawiskiem bardzo złożonym i skomplikowanym. Fakt, że każdy człowiek w ciągu swojego życia doświadcza stresu, jak również fakt, że każdy ma inny próg stresu, dodatkowo sprawiają trudności z zaklasyfikowaniem tego zagadnienia.

Naukowcy wyodrębniają kilka modeli zjawiska stresu, z których najpopularniejszym jest model transakcyjny. Zgodnie z tym podejściem, każdy człowiek posiada zasoby, które może przeciwstawić trudnej sytuacji. Jeśli są one niewystarczające, dochodzi do zjawiska stresu.

Do czego prowadzi duży stres

Zjawisko to może prowadzić do załamania nerwowego, szczególnie wtedy, gdy jest bardzo silne. Mało tego, naukowo udowodniono, że długotrwałe podenerwowanie i duży stres mogą spowodować rozwój wielu chorób, w tym nawet chorób nowotworowych.

Istnieje wiele czynników stresotwórczych. Według poglądów najbardziej liberalnych, stres może powodować praktycznie wszystko. Głównie dlatego, że niektóre osoby mają bardzo obniżony próg akceptacji dla trudnych czynników zewnętrznych. Występuje jednak kilka powodów, które znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia tego zjawiska.

Przyczyny stresu

Przede wszystkim jest to utrata kogoś bliskiego. Dotyczy to zarówno śmierci najbliższych, jak i na przykład rozstania czy zakończenia związku. Ważne wydarzenia rodzinne to kolejny element, w którym zdenerwowanie rośnie. Denerwujemy się przed zawarciem małżeństwa, urodzinami dziecka czy podczas spotkań rodzinnych. Oczywiście, część osób jest w stanie przebrnąć takie wydarzenia praktycznie niezauważalnie. Inne z kolei odczuwają podniecenie i emocje już na samą myśl o nich. Te ostatnie osoby są szczególnie narażone na zjawisko stresu.

Stres w pracy

Nader często zjawisko towarzyszy nam w pracy. Statystycznie jest to jeden z najpoważniejszych czynników, powodujących załamania nerwowe. Niepowodzenia i trudne chwile w pracy potrafią się ponadto odbijać na życiu prywatnym – taka mieszanka jest wyjątkowo dobrą podbudową do spiętrzenia się stresu.

Objawy stresu

W przypadku pojawienia się stresu, organizm reaguje gwałtownie. Rośnie ciśnienie krwi, serce zaczyna pracować dużo szybciej. Od indywidualnej odporności zależy, jak szybko zaczniemy sobie radzić z problemem. Po początkowym, wyjątkowo gwałtownym stadium, dochodzi bowiem do powolnej akceptacji sytuacji i poszukiwania jej rozwiązania. Gdy sytuacja, powodująca problem, jest długotrwała i powtarzalna, jest to sygnał szczególnie alarmujący. W takim przypadku konieczne może się okazać poszukiwanie wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego.

Ze stresem trzeba walczyć, bowiem może on działać destrukcyjnie na organizm. Nie jest to zadanie proste, zwłaszcza, jeśli nie mamy możliwości wyeliminowania przyczyny problemów – na przykład w przypadku choroby własnej lub kogoś bliskiego. Pewne zachowania pozwalają jednak na oddalenie od siebie niepożądanego zjawiska i przynajmniej częściowe kontrolowanie go.

Jako skuteczne oceniane są techniki medytacyjne i relaksacyjne. Kontrolowanie oddechu pozwala na chłodniejszą oceną zastanej sytuacji. Psycholodzy często sugerują metodę poszukiwania pozytywnych stron danego wydarzenia, choć oczywiście nie w każdej sytuacji da się takie odnaleźć. Bez wątpienia jednak praca nad swoim progiem odporności jest konieczna.

Zjawisko stresu, które będzie się stale pogłębiać może doprowadzić do działań skrajnych. W dodatku samo w sobie może zrodzić poważne problemy fizyczne. Nic zatem dziwnego, iż problem stresu stał się jednym z kluczowych tematów XXI wieku.

Stres – co to jest? Definicja
2.6 (52.59%) 27 głosów