Zawał serca u kobiety

Powszechnie funkcjonuje przekonanie, że płeć ma istotny wpływ na zagrożenie zawałem serca. Znacznie bardziej na wystąpienie zawału narażeni są mężczyźni niż kobiety. U nich również to zagrożenie występuje w późniejszym wieku. To jednak tylko część prawdy.

Co to jest zawał serca?

Do zawału serca dochodzi wtedy, gdy nagle przestaje dopływać do niego krew w wyniku zatkania jednej z tętnic wieńcowych. Zawał serca może obejmować tylko niektóre fragmenty mięśnia sercowego, ale również znaczne jego obszary. Im zawał serca jest rozleglejszy, tym ryzyko śmierci większe. Rośnie ono również wraz z upływem czasu od wystąpienia objawów do udzielenia pomocy przez lekarza.

Najczęstszą przyczyną zawałów mięśnia sercowego jest miażdżyca, czyli stopniowo postępujące zatykanie się naczyń wieńcowych. Wskutek różnych czynników na wewnętrznych ściankach tętnic odkłada się cholesterol lub inne niewłaściwe substancje. Nagłe oderwanie blaszki miażdżycowej powoduje zatkanie naczynia i dochodzi do zawału.

Zawał serca u kobiety

Zmiana metodologii badań (dobieranie grup badanych) obaliło powszechnie obowiązujące przekonanie, że zawał serca kobiety występuje rzadziej niż zawał serca mężczyzny.

Statystyki wskazują, że więcej kobiet cierpi na choroby sercowe (dla porównywalnych grup o 10 tys.) i także wśród nich jest większa liczba zgonów z tego powodu (o 10%). Niestety funkcjonujący przez lata stereotyp (również wśród lekarzy) spowodował, że wiedza kobiet na temat zawałów jest niewystarczająca i lekceważą one zawały.

Objawy zawału serca u kobiety

Charakterystyczne i podstawowe objawy są takie same u kobiet, jak i u mężczyzn. Przede wszystkim występuje nagły, silny ból w klatce piersiowej. Czasami może on promieniować do lewego lub prawego przedramienia. Najczęściej kobiety lekceważą te objawy, przypisując je innym dolegliwościom lub zmęczeniu i nie zgłaszają się do lekarza. Zdarza się również, że niektórzy lekarze nie przywiązują do tego wagi, zwłaszcza, jeżeli kobieta nie potrafi precyzyjnie określić charakteru dolegliwości.

Problemem jest również występowanie objawów nietypowych. Częściej pojawiają się one u kobiet niż u mężczyzn. Mogą być to nudności, wymioty, zawroty głowy, ból promieniujący do prawej ręki (a nie lewej). Wszystko to opóźnia właściwą pomoc kardiologiczną, co sprzyja rozległym zawałom serca i większej śmiertelności wśród kobiet.

Jak zapobiegać zawałom serca

W przypadku chorób serca bardzo istotna jest profilaktyka, czyli zapobieganie. Można podzielić ją na dwa obszary. Pierwszy dotyczy zapobieganiu chorobom serca, drugi samym zawałom.

W pierwszym przypadku istotne znaczenie ma prawidłowa dieta i zdrowy tryb życia. Na zawały szczególnie narażone są osoby palące papierosy, które wpływają na mniejsze dotlenienie mięśnia sercowego. Bardzo istotne jest zapobieganie miażdżycy, czyli odkładaniu cholesterolu w naczyniach wieńcowych. Najważniejszą rolę w tym wypadku odgrywa dieta. Powinna być ona uboga w potrawy tłuste i wysokoprzetworzone, bogata w owoce i warzywa. Bardzo istotną rolę w profilaktyce odgrywa aktywność fizyczna.

Profilaktyka zawałów polega przede wszystkim na zgłaszaniu lekarzowi wszelkich niepokojących objawów.

Zawał serca u kobiety
5 (100%) 2 głosów