Norma cholesterolu

Przeciętny polski pacjent doskonale wie, jak szkodliwe dla jego zdrowia są zbyt wysokie normy cholesterolu. Coraz częściej o cholesterolu mówi się w kontekście chorób układu krążenia oraz miażdżycy, którym sprzyja podwyższony poziom cholesterolu. Jaka zatem jest optymalna norma cholesterolu dla pacjentów i czy leczenie podwyższonego poziomu cholesterolu musi oznaczać regularne przyjmowanie leków na jego obniżenie?

Cholesterol – norma dla pacjentów

W Polsce ustalono normę dla cholesterolu całkowitego na poziomie 200 mg/dl, przy czym część lekarzy uważa, że powinien on być nieznacznie niższy i nie może przekraczać 190 mg/dl. Taka norma obowiązuje jednak głównie w Polsce – w Stanach Zjednoczonych norma dla cholesterolu całkowitego wynosi 300 mg/dl, a w niektórych krajach nie ma w ogóle ustalonej jednej stałej normy dla wszystkich pacjentów.

W Polsce, przed ustaleniem sposobu leczenia pacjentów, oprócz ustalenia poziomu cholesterolu całkowitego, istotne jest również ustalenie poziomu każdej z frakcji, czyli cholesterolu LDL i HDL oraz poziomu trójglicerydów. Dopiero komplet wyników oraz znajomość historii chorób pacjenta pozwala na wybór odpowiedniego sposobu leczenia pacjenta.

Dobry i zły cholesterol

Ustalenie normy cholesterolu całkowitego nie daje pełnego obrazu tego, co się dzieje z naczyniami krwionośnymi pacjenta. To właśnie wewnątrz naczyń może się odkładać cholesterol, a jego frakcje odpowiadają za szybsze transportowanie płytek cholesterolowych.

Za zły cholesterol uważany jest cholesterol LDL, którego norma dość mocno zależy od poziomu całkowitego cholesterolu. Z kolei cholesterol HDL to cholesterol dobry, który przyspiesza usuwanie złego cholesterolu z krwi. Każda z frakcji cholesterolowych ma swoje normy, które są bardzo ściśle uzależnione od innych czynników, w tym również od stanu zdrowia pacjenta, ale również od stosowanej przez niego diety, jego aktywności fizycznej czy od palenia papierosów.

Norma cholesterolu dobrego i złego

Cholesterol zły może się zmieniać wraz ze stanem zdrowia pacjenta, dlatego też uważa się, że jego norma powinna to ściśle uwzględniać. U pacjentów zdrowych, którzy stosują dobrze zbilansowaną dietę, nie cierpią na nadwagę oraz nie palą papierosów, norma cholesterolu LDL wynosi 130 mg/dl, jednak już przejście różnych chorób obniża tę normę. I tak pacjenci po udarach powinni zadbać, aby poziom LDL u nich nie przekroczył 100 mg/dl, natomiast u chorych na cukrzycę ten poziom nie może przekroczyć 70 mg/dl. Z kolei poziom HDL powinien być wyższy niż 60 mg/dl.

W przypadku dobrego cholesterolu, jego poziom jest uzależniony od różnych czynników, zależy także od płci pacjenta: norma HDL dla kobiet to co najmniej 40 mg/dl, u mężczyzn ta norma wynosi co najmniej 50 mg/dl. Wyższy poziom HDL sprzyja usuwaniu złego cholesterolu, jednocześnie przekłada się także na wydłużenie życia pacjenta.

Nie tylko farmakoterapia

Przy zbyt wysokim cholesterolu ważne staje się jego obniżenie. Wielu lekarzy decyduje się na stosowanie leczenia farmakologicznego w przypadku pacjentów o bardzo wysokim poziomie cholesterolu całkowitego i LDL oraz osób starszych.

Obniżenie poziomu cholesterolu zaledwie o 10% to zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru od 30% w przypadku osób po 60. roku życia, do ponad 50% w przypadku pacjentów powyżej 40. Równie istotna jest zmiana diety na dietę ubogą w tłuszcze i substancje szkodliwe dla zdrowia. Pacjentom zaleca się także, aby rozpoczęli regularne uprawianie sportu, co również przekłada się na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi.

Oceń